תפריט ערב פתיחת שנה אזרחית
בסושי בר בזל

שימו לב!
ניתן להזמין שולחן בערב זה:
בשעה 19:00 [עד 21:15] || ₪220 לאורח
ובשעה 21:30 || ₪270 לאורח.